Welcome to Ponglang.com

วงโปงลาง ดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

โปงลาง เป็นเครื่องดนตรีเอกในวงโปงลาง เป็นเครื่องดนตรีที่พัฒนามาจาก เกราะ ใช้ตีบอกเวลาในสมัยก่อน หรือบ้างก็บอกว่า ได้มาจากการนำไปแขวนคอวัว คอควาย เวลาเดินทาง ใช้เป็นสัญลักษณ์ ให้เสียง ว่าวัว ตัวนั้นเป็นของใคร วงโปงลาง ใช้เรียกเป็นชื่อวง เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี ดำเนินทำนอง

วงโปงลาง มีการละเล่นแพร่หลาย มากที่สุดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะเป็นกำเนิด โปงลาง หรือ เกราะ ขอลอ มีประวัติโดยย่อ คือ ท้าวพรหมโคตร ซึ่งเคยอยู่ประเทศลาวมาก่อนเป็นผู้ที่คิดทำเกราะขอลอขึ้น โดยเลียนแบบ “เกราะ” ที่ใช้ตีตามหมู่บ้าน ในสมัยนั้น เกราะขอลอทำด้วยไม้หลากเลื่อม ( ไม้เนื้ออ่อน สีขาว มีเสียงดังกังวาล ) ใช้เถาวัลย์มัดร้อย เรียงกัน ตีไล่ฝูงนก ฝูงกา ที่มีกินข้าวในไร่ในนา ต่อมาท้าวพรหมโคตรได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านกลางเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ถ่ายทอดวิธีการตีเกราะ ขอลอให้แก่นายปาน เดิมมีแค่เสียง โด เร มี ซอล ลา ต่อมานายปานได้เสียชีวิตลง นายขานซึ่งเป็นน้องชายของนายปานได้รับการถ่ายทอดการตีเกราะ ขอลอให้กับ นายเปลื้อง ฉายรัศมี ผู้พัฒนาและตั้งชื่อเกราะ ขอลอขึ้นมาใหม่ โดยเรียกชื่อว่า โปงลาง ให้เป็นที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้ และได้เป็นศิลปินแห่งชาติ  

วงโปงลาง ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 4 ประเภทได้แก่ เครื่องดีด สี ตี เป่า คือ

1.โปงลาง เป็นเครื่องตี มีน้ำเสียงสำเนียงที่ไพเราะ เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน


2.แคน เป็นชื่อเครื่องดนตรีที่เก่าแก่มีมาแต่โบราณ ใช้ปากดูดและเป่า ใช้นิ้วปิดรู้เพื่อเปลี่ยนตัวโน๊ต


3.โหวด เป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่า มีลักษณะกลมทำด้วยไม้ไผ่ สามารถเป่าเป็นเพลงที่ไพเราะมาก


4.ไหซอง ทำมาจากไหน้ำปลาหรือไหปลาร้าที่ไม่ใช้แล้ว ขึงด้วยยางหนังสติ๊กหรือยางบริเวณปากไห เดิมมี 2ใบ บรรเลงโดยการดีดด้วยนิ้ว ให้เสียงทุ้มคล้ายกีตาร์เบส ปัจจุบันวงโปงลางส่วนใหญ่นิยมใช้พิณเบส แทนการใช้ไหซอง เนื่องจากให้เสียงดังกว่าและสามารถบรรเลงพลิกแพลงได้มากกว่า จึงแทบไม่มีการดีดไหซองเพื่อการบรรเลงจริงๆ การดีดไหซองในปัจจุบันเป็นเพียงการแสดงลีลาการดีดประกอบท่าฟ้อนรำ นิยมใช้ผู้หญิงเป็นผู้ดีด เรียกว่า นางไห ใช้แสดงในงานรื่นเริงต่างๆ


5.พิณ เป็นเครื่องดนตรีเครื่องสาย คล้ายกีตาร์ แต่มี 3 สาย ดีดที่ละสาย บัจจุบันผู้บรรเลงสามารถจับเป็นกลุ่มคอร์ดได้เช่นเดียวกันกับกีตาร์ และเล่นเพลงลูกทุ่ง เพลงสากลได้

6.กลองหาง หรือกลองอีสาน เป็นเครื่องดนตรีประเภทให้จังหวะ คุมจังหวะ โดยกลองที่จัดว่าเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน บัจจุบันนิยมใช้กลองชุดแทน เพราะเล่นได้หลายหลายแนวเพลง แต่ยังคงอนุรักษ์จังหวะเพลงพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี

7. เบส ปัจจุบันวงโปงลางส่วนใหญ่นิยมใช้พิณเบส แทนการใช้ไหซอง และผู้ชายเป็นผู้บรรเลง

——————————————————————————–

รับแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน วงโปงลาง และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย-อีสาน การแสดงพื้นบ้านอีสาน เช่น รำบายศรีสู่ขวัญ เซิ้งโปงลาง เซิ้งแหย่ไข่มดแดง การแสดงลาวกระทบไม้ แสดงตามงานต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานเลี้ยงพนักงาน งานต้อนรับแขกต่างประเทศ งานบุญประเพณี งานรับขวัญ งานแต่งลูกเขย งานเกษียณอายุราชการ และอีกหลาย ๆ งานที่ยังไม่ได้กล่าวมาข้างต้น

โทรติดต่อเราได้ที่ 089 123 2339  ไอดีไลน์ torandy

Thailand , Bangkok

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.