Monthly Archives: August 2021

ดนตรีและการแสดง ต้อนรับแขกต่างประเทศ งานเลี้ยงแขกชาวต่างชาติ VIP

รับแสดงโปงลาง วงโปงลาง ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน รับจัดการแสดงดนตรีโปงลาง การแสดงโปงลาง บริการในต่างประเทศ ในประเทศ –  รับแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ชุดการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ชุดการแสดงวงโปงลาง รำพื้นบ้านอีสาน การแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ชุดรำภาคอีสาน เช่น เซิ้งโปงลาง รำไทยพวน รำแถบลาน เซิ้งตัวหวาย รำแพรวากาฬสินธุ์ รำภูไทสามเผ่า ดึงครกดึงสาก เรือมจับกรับ เรือมอันเร กระโน็บติงต็อง นารีศรีอีสาน รำไหซอง บายศรีสู่ขวัญ รับจัดดนตรีพื้นบ้านอีสาน แสดงตามงงานต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานเลี้ยงพนักงาน งานปีใหม่ งานต้อนรับแขกต่างประเทศ งานบุญประเพณี งานรับขวัญ งานแต่งลูกเขย … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on ดนตรีและการแสดง ต้อนรับแขกต่างประเทศ งานเลี้ยงแขกชาวต่างชาติ VIP

รับแสดง ดนตรีวงโปงลาง วงโปงลางรับจ้าง ดนตรีพื้นบ้านอีสานการแสดงรำพื้นบ้านอีสาน รำดีดไห ผ้าไหมแพรวา เปิดงานโอทอป โชว์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม

รับแสดง ดนตรีวงโปงลาง วงโปงลางรับจ้าง ดนตรีพื้นบ้านอีสานการแสดงรำพื้นบ้านอีสาน รำดีดไห ผ้าไหมแพรวา เปิดงานโอทอป โชว์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม ดนตรีและการแสดงเปิดงาน โอทอป โชว์ความเป็นพื้นบ้าน การแสดงรูปแบบทันสมัย สไตล์อีสานโมเดิร์น บวกกับความสดใส โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด โชว์บรรดาผ้าไหม ผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมสาเกตุ ผ้าไหมสร้อยดอกหมาก ผ้าไหมหางกระรอกคู่ เสื้อผ้าฝ้ายเรณูนคร ผ้าทอลายมุก โสร่งที่สวยงาม อีกทั้งเป็นการส่งเสริม ผ้าพื้นบ้าน ผ้าขาวม้า เช่นชุดการแสดง ชุดออนซอนนครสาเกตุ  ศรีศิลป์ถิ่นอีสาน ทุ่งกุลาเบิกฟ้าใหม่ ร้อยใจศิลป์ ทั่วถิ่นอีสาน สืบสานวัฒนธรรม โปงลางเลิศล้ำ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on รับแสดง ดนตรีวงโปงลาง วงโปงลางรับจ้าง ดนตรีพื้นบ้านอีสานการแสดงรำพื้นบ้านอีสาน รำดีดไห ผ้าไหมแพรวา เปิดงานโอทอป โชว์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม