Monthly Archives: September 2020

รับแสดงวงโปงลาง รับจ้างแสดงวงโปงลางดนตรีพื้นบ้านอีสาน กรุงเทพ

บริการแสดงดนตรี วงโปงลาง รับจ้างแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน รับแสดง วงโปงลาง ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน รับจัดการแสดงดนตรีโปงลาง การแสดงโปงลาง รับแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ชุดการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ชุดการแสดงวงโปงลาง รำพื้นบ้านอีสาน การแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ชุดรำภาคอีสาน เช่น เซิ้งโปงลาง รำไทยพวน รำแถบลาน เซิ้งตัวหวาย รำแพรวากาฬสินธุ์ รำภูไทสามเผ่า ดึงครกดึงสาก เรือมจับกรับ เรือมอันเร กระโน็บติงต็อง นารีศรีอีสาน รำไหซอง บายศรีสู่ขวัญ รับจัดดนตรีพื้นบ้านอีสาน แสดงตามงงานต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานเลี้ยงพนักงาน งานปีใหม่ งานต้อนรับแขกต่างประเทศ งานบุญประเพณี งานรับขวัญ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on รับแสดงวงโปงลาง รับจ้างแสดงวงโปงลางดนตรีพื้นบ้านอีสาน กรุงเทพ

Welcome to Ponglang.com

วงโปงลาง ดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน โปงลาง เป็นเครื่องดนตรีเอกในวงโปงลาง เป็นเครื่องดนตรีที่พัฒนามาจาก เกราะ ใช้ตีบอกเวลาในสมัยก่อน หรือบ้างก็บอกว่า ได้มาจากการนำไปแขวนคอวัว คอควาย เวลาเดินทาง ใช้เป็นสัญลักษณ์ ให้เสียง ว่าวัว ตัวนั้นเป็นของใคร วงโปงลาง ใช้เรียกเป็นชื่อวง เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี ดำเนินทำนอง วงโปงลาง มีการละเล่นแพร่หลาย มากที่สุดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะเป็นกำเนิด โปงลาง หรือ เกราะ ขอลอ มีประวัติโดยย่อ คือ ท้าวพรหมโคตร ซึ่งเคยอยู่ประเทศลาวมาก่อนเป็นผู้ที่คิดทำเกราะขอลอขึ้น โดยเลียนแบบ “เกราะ” ที่ใช้ตีตามหมู่บ้าน ในสมัยนั้น เกราะขอลอทำด้วยไม้หลากเลื่อม ( ไม้เนื้ออ่อน สีขาว มีเสียงดังกังวาล … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Welcome to Ponglang.com