รับจ้าง รับแสดงวงโปงลาง ดนตรีพื้นบ้านอีสาน

รับแสดงโปงลาง วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน แนวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน บริการวงโปงลาง บริการวงพิณ วงแคน ดนตรีอีสาน พิณ แคน โหวด โปงลาง ไหซอง และรำสวย ๆ จากน้องๆ นางรำ ของเรา ในรูปเป็นงานเลี้ยงต้อนรับชาวต่างชาติ งานเลี้ยงรับรองงานเลี้ยงโรงแรม งานเลี้ยงแขกชาวต่างชาติ งานต้อนรับแขกต่างประเทศ งานเกษียณ งานอำลาอาลัย งานประจำจังหวัด งานประเพณีวัฒนธรรม

การแสดงและดนตรีวงโปงแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในสมัยก่อน โดยแสดงประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นท่ารำ สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต การอยู่อาศัยในสมัยก่อน

สนใจการแสดงติดต่อ โทรศัพท์ 089-123-2239 ไอดีไลน์ :torandy

#รับแสดงโปงลาง #บริการวงโปงลาง #รำอีสาน #การแสดงดีดไห #รับจ้างวงโปงลาง #หาวงโปงลาง #หารำอีสาน #ดนตรีงานเลี้ยงรับรอง #ดนตรีงานเลี้ยงโรงแรม #ดนตรีงานเลี้ยงแขกชาวต่างชาติ #ดนตรีงานต้อนรับแขกต่างประเทศ #ดนตรีงานเกษียณ #ดนตรีงานอำลาอาลัย #ดนตรีงานประจำจังหวัด #ดนตรีงานประเพณีวัฒนธรรม

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.