Photo Gallery

ห้องภาพ

–   ภาพตัวอย่าง เครื่องแต่งกาย ชุดนักดนตรี ชุดนักแสดง นางรำ เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง เป็นแบบพื้นบ้านอีสาน เหมาะสำหรับงานเลี้ยงต่าง ๆ เช่นงานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานบุญประจำปี งานเลี้ยงพนักงาน งานเลี้ยงปีใหม่บริษัท งานต้อนรับแขกต่างชาติ โชว์เอกลักษณ์ ศิลปะวัฒนธรรม ความเป็นไทย ให้แขกที่มาในงานประทับใจตลอดไป สนใจโทรศัพท์ 0891232339 IDLine : torandy 

ชมภาพตัวอย่างการแสดงของพวกเราได้

–   วงโปงลางอินเตอร์ เป็นวงดนตรีพื้นบ้านอีสานชั้นแนวหน้าและเป็นที่นิยมในกรุงเทพมหานครฯ ในทั่วประเทศ พวกเรามีเครือข่ายตามหัวเมืองต่างๆ เช่น จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครพนม ซึ่งเป็นการรวมตัว รวมกลุ่มของนักดนตรีคุณภาพมืออาชีพ เป็นลูกหลานชาวอีสานแท้โดยกำเนิด เข้ามาศึกษาเรียนต่อ ทำงานในกรุงเทพมหานครฯ นักดนตรีส่วนใหญ่จบจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด เรียนดนตรีพื้นบ้านอีสานมาโดยตรง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับปริญญาตรี จึงทำให้พวกเราได้คุณภาพ ได้ทางดนตรี ลายเพลงที่ถูกต้องจากครูเพลงในสมัยก่อน ได้ถ่ายทอดให้พวกเรา และร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ร่วมสมัยเพื่อให้สืบต่อส่งไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และให้เข้ากับยุคปัจจุบัน เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงได้แก่ พิณ แคน โหวด โปงลาง ไหซอง เบส กลอง เครื่องประกอบจังหวะ  พร้อมทั้งมีการแสดงรำพื้นบ้านสวย ๆ หลากหลายชุดการแสดง เช่น รำบายศรีสู่ขวัญ รําแพรวากาฬสินธุ์ ภูไทสามเผ่า ลำตังหวาย เซิ้งสวิง ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ ลำเพลิน และอีกมากมาย

–   รับงานบริการด้านดนตรีพื้นบ้าน ทั่วประเทศไทย และบ่อยครั้งที่ได้รับเชิญให้ไปแสดงและเผยแพร่วัฒนธรรมที่ต่างประเทศ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 089-123-2339