คลิปวิดีโอผลงาน

รับจัดการแสดง วงโปงลางดนตรีพื้นบ้านอีสาน ศิลปะ วัฒนธรรมไทย-อีสาน
โทรศัพท์ : 0891232339 IDLine : torandy

ชุดการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน เช่น เซิ้งโปงลาง รำไทยพวน รำแถบลาน เซิ้งตัวหวาย รำแพรวากาฬสินธุ์ แหย่ไข่มดแดง ลาวกระทบไม้ รำภูไทสามเผ่า ดึงครกดึงสาก เรือมจับกรับ เรือมอันเร กระโน็บติงต็อง นารีศรีอีสาน รำไหซอง รำบายศรีสู่ขวัญ

รับจ้างแสดงดนตรีพื้นเมือง แสดงตามงงานต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานเลี้ยงพนักงาน งานปีใหม่ งานต้อนรับแขกต่างประเทศ งานบุญประเพณี งานรับขวัญ งานแต่งลูกเขย และอีกหลาย ๆ งาน

รับจัดการแสดงนาฎศิลป์ไทย ดนตรีไทย วงโปงลางร่วมสมับ ในงานต่างๆ กับวงบางกอกแบรนที่จะนำความสนุกสนาน มาให้กับทุกคนที่ได้รับชมและรับฟังโดย วงโปงลางอินเตอร์ วงโปงลางประจำกรุงเทพมหานคร ให้บริการและรับจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

เว็บไซต์ www.ponglang.com

รับจัดการแสดงวงโปงลางร่วมสมัย ดนตรีพื้นบ้านและวัฒนธรรมการแสดงพื้นเมืองของไทย-อีสาน-เหนือ วงโปงลางอินเตอร์ รับจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย รำไทย วงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นเมือง การแสดงและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นเมืองต่างๆ 089-123-2339

นาฏศิลป์ไทย รำไทย การแสดงชุดต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองบายศรีสู่ขวัญ เซิ้งโปงลาง เซิ้งสวิง รำแหย่ไข่มดแดง การแสดงลาวกระทบไม้ การแสดงภูไท 3 เผ่า วงโปงลาง แต่งการด้วยชุดพื้นบ้าน ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนเทียน เสื้อม่อฮ่อม เสื้อผ้าฝ้าย ชุดนักดนตรี วงโปงลาง โสร่ง การแสดงนาฏศิลป์ไทย รำไทย วงดนตรีไทย วงดนตรีอีสาน วงดนตรีภาคเหนือ ดนตรีพื้นเมือง วงโปงลาง

รับจัดการแสดงนาฎศิลป์ไทย ดนตรีไทย วงโปงลางร่วมสมับ ในงานต่างๆ กับวงบางกอกแบรนที่จะนำความสนุกสนาน มาให้กับทุกคนที่ได้รับชมและรับฟัง โดย วงโปงลางอินเตอร์ วงโปงลางประจำกรุงเทพมหานคร ให้บริการและรับจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

เว็บไซต์ www.ponglang.com

ชมตัวอย่างการแสดง วีดีโอ

คลิปวิดีโอผลงาน